Učivo

Cestovní ruch

ECEAT = Evropské centrum pto ekologii a turismus
Czech Tourism= státní organizace koordinující a propagující ČR ve světě i tuzemsku
Zasekli jste se? Řešení je zde
6 / 11

Certifikaci pro ubytování v soukromí (standarty komfortu) zajišťuje: