Učivo
Biologie

Přírodověda 4

do bylinného patra zařazujeme byliny a mechy. Je domovem pro hodně bezobratlých živočichů (motýli, mravenci, brouci), z obratlovců tady najdeš (myši, ještěrky, jezevce nebo lišky). Nevyskytuje se zde mnoho ptáků. 
Zasekli jste se? Řešení je zde
4 / 8

Najdi rostlinu, kterou zařadíš do bylinného patra.