Učivo

Výroková logika

Negace výroku je jeho pravý opak. Vylučuje platnost původního výroku. Když s výroku vytváříme jeho negaci, říkáme, že negujeme.

Tvoření negace: Přidání na začátek daného výroku formulaci "Není pravda, že.." (obvykle se tomuto tvoření negací snažíme vyhnout, je to příliš jednoduché :) Vytvoření nového výroku s opačnou pravdivostí.

Například:
Venku prší.       
Není pravda, že venku prší. / Venku neprší.

 
Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 21

Vyber správnou negaci výroku: Číslo 13 je prvočíslo.