Učivo
Biologie

Poznávačka: ptáci běžní ale málo vidění

Gleanig je metoda sběru potravy, ke které se často uchylují i ptáci, kteří ji obvykle nevyznávají v případě, že na zimu přesídlí na jih a musí tak v krajině obsazené už jinými druhy najít jiný způsob obživy.
Gleaning je sběr v křoví, kdy ptáci obratně prolézají větvičky a nahlížejí mezi listy, kde se vždy schovává dostatek hmyzu. Tento způsob obživy je činí téměř neviditelnými a často je tak slyšíme jen šramotit a zpívat z keřů.
Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 7

Mnoho velmi běžných druhů ptáků je velmi těžké spatřit. U některých druhů je to kvůli specifickému získávání potravy, kterému se odborně říká "gleaning". Co tito ptáci dělají?