Učivo
Čeština

Poměry mezi větami

Zasekli jste se? Řešení je zde
4 / 4

Druhá věta vyjadřuje skutečnost, která je v rozporu se skutečností ve větě první. O jaký poměr jde?