Učivo
Matematika

Procenta 

Procentní bod použijeme v případě, když chceme vyjádřit rozdíl mezi dvěma procentuálními údaji.
Představ si, že jednom obchodě v lednu nakoupilo 10 % zákazníků z celkového počtu návštěvníků. (Například obchod navštívilo sto lidí a jen 10 lidí si něco koupilo). 
V únoru už to bylo 20 % zákazníků z celkového návštěvnků.
Jaký byl nárůst nakupujících zkazníků mezi těmito dvěma údaji? Chybou by bylo říci, že desetiprocentní! Proč?
Pokud to bylo nejdříve 10 % a poté 20 %, tak to znamená, že počet zákazníků, kteří nakoupili byl v únoru dvojnásobný, tedy o sto procent vyšší než v lednu. Ne jen o 10 procent!
Proto tedy řekneme, že počet nakupujících zákazníků narostl o 10 procentních bodů (NE o 10 procent), chápeš?   
Zasekli jste se? Řešení je zde
7 / 7

V lednu navštívilo kino 10 % všech návštěvníků obchodního centra. V únoru to bylo už 15 % všech návštěvníků. Počet návštěvníků kina z ledna na únor stoupl o: