Učivo
Matematika

Množiny

Pojem velikost množiny znamená počet prvků v množině. Velikost množiny M = {1, 1, 2, 2, 2} je dva a velikost množiny L ={1, 2} je také dva, protože ani při počítání prvků množiny nás nezajímají duplicitní prvky. Velikost množiny značíme do svislých čar: |M| = |L| = 2.

Zasekli jste se? Řešení je zde
7 / 7

Kolik prvků má množina D = {0,0,1,2,3,4} ?