Učivo
Matematika

Množiny

Duplicitní prvky nás v množině nezajímají. Když tedy množina obsahuje víc stejných prvků (víc stejných čísel), tak bereme v potaz pouze jediný výskyt daného prvku.
Pokud bychom tedy měli tyto dvě množiny M = {1, 1, 2, 2, 2} a L = {2, 1} tak bychom je považovali za stejné.
Je jedno, že množina M obsahuje na první pohled jakoby víc prvků, protože jsou zdvojené či ztrojené.
Při počítání s množinami tyto zdvojené prvky nebereme v potaz!

Zasekli jste se? Řešení je zde
6 / 7

Jaká množina se rovná množině M = {1, 1, 2, 2, 2} ?