Učivo
Matematika

Množiny

Množina obsahuje neuspořádaný soubor prvků. Množiny M = {1, 2, 3} a L = {3, 2, 1} jsou tedy stejné. Na pořadí prvků v množině nezáleží.

Zasekli jste se? Řešení je zde
5 / 7

Na pořadí prvků v množině