Učivo
Matematika

Množiny

Když prvek patří do množiny, tak použijeme znak  a když nepatří, použijeme . Pokud tak chceme říci, že dvojka patří do množiny M, ale šestka ne, zapsali bychom to takto: 
2∈M a 6∉M.

Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 7

Jak zapíšeš, že trojka patří do množiny L?