Učivo
Dějepis

DĚJINY ČESKÝCH ZEMÍ A HABS. MONARCHIE

Zasekli jste se? Řešení je zde
10 / 12

Přiřaď, co patří mezi občanské povinnosti:

řádně platit daně
dodržovat zákony
dodržovat morální zásady
vojenská povinnost
ohlašovat počet dětí
mít vzdělání
nesmět navštěvovat hospody

povinnosti

nepovinnost