Mluvnice

Nevidíš tu vhodnou hru do svojí výuky? Nevadí, vytvoř si za chvíi vlastní hru nebo to dej za domácí úkol. Vytvářením her se látka efektivně učí. 


Řazení slov podle abecedy (3 úlohy) Odehráno 0%
Chytáky tvrdé Y po V (3 úlohy) Odehráno 0%
Didaktika ČJL (10 úloh) Odehráno 0%
Doplňování tvarů podst.jm. (11 úloh) Odehráno 0%
Druhy přísudků (3 úlohy) Odehráno 0%
Fonetická doplňovačka (10 úloh) Odehráno 0%
HLÁSKOSLOVÍ (11 úloh) Odehráno 0%
INFINITIV (5 úloh) Odehráno 0%
Koncovky přídavných jmen (1 úloha) Odehráno 0%
Měkké a tvrdé souhlásky (3 úlohy) Odehráno 0%
Přízvuk (1 úloha) Odehráno 0%
Předpony s-/z-/vz- (3 úlohy) Odehráno 0%
PROCVIČOVÁNÍ ČTENÍ (6 úloh) Odehráno 0%
Podmiňovací způsob (10 úloh) Odehráno 0%
Pravopis přídavných jmen (1 úloha) Odehráno 0%
Pravopis příjmení (1 úloha) Odehráno 0%
SEBOU/ S SEBOU (1 úloha) Odehráno 0%
Slovesný rod (1 úloha) Odehráno 0%
Slovesný způsob (1 úloha) Odehráno 0%
Tvary zájmena já (1 úloha) Odehráno 0%
Tvoření slov (4 úlohy) Odehráno 0%
Vid dokonavý x nedokonavý (3 úlohy) Odehráno 0%
Vyjmenovaná slova po V (1 úloha) Odehráno 0%
Vzory podstatných jmen (4 úlohy) Odehráno 0%
Zájmena (3 úlohy) Odehráno 0%
větné členy (5 úloh) Odehráno 0%

Vytvořit vlastní otázky