Učivo

Věty hlavní a vedlejší+druhy.

spojky: aleavšakvšak
Před spojkami píšeme čárku.
Zasekli jste se? Řešení je zde
4 / 11

jaký druh VV chrakterizuje toto: Druhá věta vyjadřuje skutečnost, která je v rozporu se skutečností ve větě první.