Učivo

Věty hlavní a vedlejší+druhy.

Slučovací--Věty jsou obsahově rovnocenné.
Spojky:aianinebo, také, pak, potom
Věty existují i beze spojky.
Před spojkami čárku nepíšeme .
Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 11

Poměr ,ve kterém jsou věty obsahově rovnocenné.