Učivo

Slovesa - opakování 1

Zasekli jste se? Řešení je zde
7 / 8

Urči správně.

2. os., č. mn., čas přít., zp. podmiň. od slovesa volat