Učivo

Slovesa - opakování 1

Zasekli jste se? Řešení je zde
4 / 8

Urči správně.

2. os., č.mn., čas min., zp. oznam. od slovesa začít