Učivo

Lidské tělo - smysly (3.ročník)

5 smyslů:
zrak, sluch, čich, chuť, hmat
Zasekli jste se? Řešení je zde