Učivo
Biologie

Bakterie 1

Ano, ale ne všechny - bakterie se živí velmi rozličnými způsoby (žerou jiné bakterie, přeměňují chemické látky...). Sinice jsou typickými zástupci prokaryot se schopností fotosyntetizovat. Často je v létě můžete vídat jako zelený povlak na hladině hnojených rybníků.

Základní cíl fotosyntézy je vytvořit svému organismu stavební a zásobní látky. Kyslík vzniká při prvním kroku fotosyntézy - fotolýze vody - kdy se voda rozpadá na vodík (tzn. volný proton) a kyslík. Zatímco vodíkový proton je využit při přenosu energie v řetězci fotosyntézy, kyslík je vyloučen jako "přebytek". Rostliny nicméně kyslík nejen vytvářejí, ale také zpracovávají při buněčném dýchání - tedy rozkladu cukrů za výroby energie! Což je děj, který živočichové vykonávají samozřejmě také, děje se z větší části v buněčné organele zvané mitochondrie.
Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 8

Umí bakterie fotosyntetizovat - tedy tvořit cukry a jako vedlejší produkt i kyslík?