Učivo
Biologie

Bakterie 1

Bakterie při svém růstu často tvoří kolem sebe tzv. biofilm - jakási slizová pouzdra, do kterých se můžou zachytávat látky z okolí nebo jejich metabolity. V případě stromatolitů šlo o vápník a známé jsou tyto útvary už ze starohor.
Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 8

Stromatolity jsou zvláštní houbovité útvary v moři (dnes např. v Shark Bay v Austrálii). Archeologické nálezy těchto útvarů dokládají existenci prvního života na Zemi. Vypadají jako obyčejný kámen a v zásadě je tvoří vápník, co jsou ale zač?