Učivo
Biologie

Biologické vědy, o kterých vůbec nevíš, ale mají smysl!

Geologie shrnuje pod sebe všechnu neživou přírodu, ale samozřejmě i v rámci ní se můžeme specializovat.
Mineralog se zabývá minerály, tedy tím, co tvoří čisté krystalové soustavy jednoho druhu (diamant, křemen...). Petrologie se zabývá horninami, což je ten případ, kdy je jeden kámen složený z více druhů minerálů (žula, rula...). A pedologie je věda o půdě.
Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 6

Studovat se dá leccos... A pokud se víc lidí věnuje nějakému specifickému tématu, není od věci to nějak nazvat, abychom je měli jak oslovit. Studovat se tak dají například horniny a minerály, nebo třeba jenom skupiny živočichů jako mravenci. A všechny tyto vědy můžeme pojmenovat.

Mimochodem, jak je to s těmi horninami a minerály?