Učivo
Fyzika

Vlastnosti kapalin (7. třída)

Pascalův zákon zní: Jestliže na kapalinu působí vnější tlaková síla, pak tlak v každém místě kapaliny vzroste o stejnou hodnotu.
Zasekli jste se? Řešení je zde
6 / 10

Kde dochází k praktickému využití Pascalova zákonu?