Učivo
Matematika

Komplexní čísla: sčítání, odčítání

Zkusíme spočítat jednoduchý rozdíl komplexních čísel z1 a z2. Na co si dávat pozor? Odčítám celé za ne pouze reálnou část! Proto musí být mínus před závorkou. A máme mínus před závorkou, změní se nám znaménko.
Je lepší si tyto příklady rozepisovat:
z1 - z2 = (-20 + i) - (-1 - i) = -20 + i + 1 + i = -19 + 2i

A jak to je s odčítáním? 
Úplně stejně. Jen + nahradíme - a vznikne: 
z1 - z2 = (a + bi) - (c + di) = a - c + i \cdot (b - d
Musíme si jen dávat pozor na znaménka, zvlášť na mínus před závorkou.
Zasekli jste se? Řešení je zde
7 / 12

Urči rozdíl komplexních čísel z1 - z2, kde: z1 = -20 + i a z2 = -1 - i