Učivo
Matematika

Lineární funkce 1

Řekli jsme, že lineární funkce má předpis:
f: y = kx + q, kde k, q jsou konstanty.
Co tyto konstanty zaznamenávají?

Konstanta k je směrnice přímky neboli tangenta úhlu, který přímka svírá s osou x (v kartézské soustavě souřadnic)
Ještě jednodušeji - úhel, který svírá přímka s osou x určuje hlavně to, jak bude přímka "skloněná". Čím větší je k, tím víc se přímka naklání k ose y. Naopak čím menší je k, tím víc se přímka naklání k ose x. 

Konstanta q zaznamenává posun (z počátku) po ose y.
 
Zasekli jste se? Řešení je zde