Učivo
Matematika

Klesající/rostoucí/konstantní lineární funkce

Konstantní funkce je dána předpisem f: y = k, kde k je libovolné reálné číslo - konstanta. Zřejmě pro libovolná x1, x2 a jejich funkční hodnoty platí, že
f(x1) = f(x2). Také z toho vyplývá, že oborem hodnot této funkce je vždy jednoprvková množina.
Příklad: v našem příkladě je jediná možnost konstantní funkce a to f: y = 5, kde konstanta je číslo 5. 
Zasekli jste se? Řešení je zde
4 / 5

Vyber konstantní funkci: