Učivo
Matematika

Klesající/rostoucí/konstantní lineární funkce

f: y = 0.7x
x1 = 1....f(x1) = 0.7
x2 = 2....f(x2) = 1.4
1 rostoucí
f: y=-0.7x
x1 = 1....f(x1) = -0.7
x2 = 2....f(x2) = -1.4
1 -1.4 ... tato funkce je klesající
f: y = 70
neboli f: y = k = 70 ... konstantní funkce

Říkáme, že funkce je rostoucí, pokud platí: Jestliže x_{1} x_{2}, potom f(x_{1}) f( x_{2})
Říkáme, že funkce je klesající, pokud platí: Jestliže x_{1} x_{2}, potom f(x_{1}) f( x_{2})
Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 5

Vyber rostoucí funkci: