Učivo
Matematika

Klesající/rostoucí/konstantní lineární funkce

Řešení úlohy: f: y = 9 je zřejmě konstantní funkce - jedná se o předpis f: y = k, k = 9. Abychom zjistili zda je klesající funkce f: y = -0.8x nebo f: y = 0.8x aplikujeme stejný postup jak u předchozí úlohy - potřebujeme dvě libovolná x a jejich funkční hodnoty. 
Zkusíme tedy pro f: y = -0,8x. x= 1, takže:
f(x1) = y = -0.8, x= 2, takže y = f(x2) = -1,6. Hned vidíme, že 1 2 a -0,8 -1,6 a proto je funkce klesající.

Říkáme, že funkce je rostoucí, pokud platí: Jestliže x_{1} x_{2}, potom f(x_{1}) f( x_{2})
Říkáme, že funkce je klesající, pokud platí: Jestliže x_{1} x_{2}, potom f(x_{1}) f( x_{2})
Zasekli jste se? Řešení je zde
2 / 5

Vyber klesající funkci: