Učivo
Matematika

Definiční obor a obor hodnot funkce

Funkce f: y = -0.5x může nabývat všech hodnot-protože za x můžu dosadit opravdu všechna reálná čísla. Kdy může nastat opak? Například funkce        f: y = \frac{1}{x} , můžeme za x dosadit 0? Nemůžeme! Výraz by neměl smysl. Tudíž definičním oborem jsou všechna x bez 0.
Zasekli jste se? Řešení je zde
5 / 10

Definičním oborem funkce f: y = -0,5x jsou všechna: