Učivo
Matematika

Definiční obor a obor hodnot funkce

Definiční obor funkce je množina všech x, kterým náleží právě jedno y a značíme D(f). Obor hodnot funkce je množina všech y, ke kterým existuje nějaké x a  značíme H(f). Funkční hodnotota v bodě x je y a značíme: f(x) = y. Pochopení tohoto zápisu je opravdu důležité. Vkládám x a dostávám y - vložením x do "krabičky" dostanu funkční hodnotu - neboli y. 
Důležitý je také pojem funkce: Funkce je předpis, který přiřazuje každému x z D(f)) PRÁVĚ jedno y!!.
Zasekli jste se? Řešení je zde
3 / 10

Zápis D(f) znamená: