Učivo
Chemie

Vodík a kyslík

Určitě jsi už v bilogii slyšel/a něco o fotosyntéze.
Fotosyntéza je děj, který probíhá v zelených částech rostlin. Rostliny přijímají oxid uhličitý (CO2) ze vzduchu (my ho vydechujeme, je to odpadní produkt továren a veškerého spalování - např. paliv). Tento oxid uhličitý si rostliny "přeměňují" na cukry

Tyto cukry potom, stejně jako my, používají jako zdroj energie

Jako odpadní produkt rostliny vypouští kyslík. Takže příště určitě budeš vědět, že rostlinky se snaží vyrobit si z oxidu uhličitého cukr a kyslík uvolňují "jenom" jako odpadní látku. 
Zasekli jste se? Řešení je zde
10 / 12

Fotosyntéza v rostlinách probíhá primárně k