Učivo
Chemie

Vodík a kyslík

Oxidy jsou sloučeniny kyslíku a méně elektronegativního prvku. 

Ty budeš znát například oxid uhličitý, jeden z plynů, který vydechujeme. 

Sulfidy jsou sloučeniny síry a dalšího prvku. Známý je například sulfid stříbrný, který způsobuje černání stříbra. 

Halogenidy jsou sloučeniny halogenu a dalšího prvku. Z halogenidů budeš určitě znát kuchyňskou sůl, tedy chlorid sodný

Sloučeniny vodíku jsou hydridy. Například hydrid sodný.
Zasekli jste se? Řešení je zde
7 / 12

Mezi sloučeniny vodíku patří