Učivo
Chemie

Vodík a kyslík

Vodík je první a nejjednodušší prvek periodické tabulky. Jeho teplota varu je −252,882 °C. Pokud se tedy nachází v prostředí nad touto teplotou, bude v plynném stavu
Zasekli jste se? Řešení je zde
1 / 12

Vodík je za standardních podmínek: