Učivo
Chemie

Chemické reakce

V úloze je zmíněn experiment francouzského vědce Lavoisiera
Ten připravil plyn, který nazval hydrogen
Proč hydrogen? Protože pokud jej sloučil s kyslíkem, vznikla voda (řecky hydro), genes znamená tvořící.  Tak vzniklo pojmenování hydrogen.
V českém názvu pro prvek se voda také odráží. Tak už víš, o který plyn se jedná? 
Zasekli jste se? Řešení je zde
5 / 12

Pokud rozložíš vodní páru na rozžhaveném železe, bude unikat plyn. Tento plyn byl nazván hydrogen. O který plyn se jedná?