Učivo
Chemie

Periodická tabulka prvků

Prvky ve skupinách mají podobné vlastnosti. Ostatně to zmiňuje i periodický zákon. Tyto skupiny nesou kromě označení římskými číslicemi také své názvy. 

V úloze je 18. skupina. Je to poslední sloupeček v periodické tabulce.
Zasekli jste se? Řešení je zde
5 / 15

Jak se nazývá skupina prvků, kterou Ti napovídá následující říkanka? Helena NechtělaArogantním Králem Xenofonem Randit.