Učivo
Chemie

Periodická tabulka prvků

Prvky, které jsou spolu ve skupinách mají podobné vlastnosti. Ostatně to zmiňuje i periodický zákon. Tyto skupiny nesou kromě označení římskými číslicemi také své názvy. 

Jeden prvek se ze skupiny pro jeho odlišné vlastnosti vyřazuje. Je to hned ten první, H. 
Zasekli jste se? Řešení je zde
4 / 15

Jak se nazývá skupina prvků, kterou napovídá následující text? Hanu bal Na Kolínka Robustní Cestář Franta