Učivo
Matematika

Komplexní čísla: základy

Komplexní číslo obvykle zapisujeme v algebraickém tvaru: a + bi
Komplexní číslo značíme z.
a...reálná část
b...imaginární část
i...imaginární jednotka
Dále rozlišujeme 4 možnosti: 
1) pokud a = 0 a b = 0 pak jde o nulové číslo
Příklad:
0 + 0i = 0 (0 je nulové číslo)
2) pokud a \in R a b = 0 pak jde o reálné číslo
Příklad:
2 + 0i = 2 (2 je reálné číslo)
3) pokud a \in R a b \neq 0 pak o imaginární číslo
Příklad: 3 + 4i (3 + 4i je imaginární číslo)
Pozn. : Toto číslo už jiným způsobem nepřepisujeme
4) pokud a = 0 a b \neq 0 pak jde o ryze imaginární číslo
Příklad: 
0 + 4i = 4i (4i je ryze imaginární číslo)
Zasekli jste se? Řešení je zde
5 / 9

Urči imaginární část čísla 5-9i: