Učivo
Matematika

Komplexní čísla: základy

Komplexní čísla vznikly rozšířením čísel reálných s prvotní myšlenkou toho, abychom uměli spočítat odmocninu ze záporného čísla :-) Komplexní čísla značíme "C". 
Mají ale mnoho dalších důležitých aplikací, můžeme je rozdělit na dvě části - algebraickou a geometrickou. 
V algebraické části se snažíme pomocí komplexních čísel vyřešit rovnice jako například x2 + 3 = 0.
V geometrickém pojetí využíváme toho, že násobení koplexních čísel je rotace. Proto komplexní čísla jsou nejčastěji aplikována v oborech jako je elektrotechnika a dynamika.
Zasekli jste se? Řešení je zde