Učivo
Čeština

Velká písmena

V dopisech můžeme přivlastňovací zájmena Tvůj, Váš a jeho tvary napsat s velkým písmenem,  pokud jimi chceme vyjádřit úctu.

Zasekli jste se? Řešení je zde
13 / 21

Vyber, jaké tvrzení týkající se věty "Píši Vám tento dopis..." je správné: