Učivo
Matematika

Komplexní čísla: základní počty 1

Pro zajímavost:
Můžeme si všimnout, že pokud sečteme jakékoliv komplexní číslo ve tvaru a + bi a k němu komplexně sdružené číslo a - bi, tak se imaginární část vyruší (odečte). 
z + \bar{z} = (a + bi) + (a - bi) = a + bi + a - bi = 2a
Vždy dostaneme tvar 2a. 

Toto si ale pamatovat nemusíme, můžeme se tímto jednoduchým výpočtem přesvědčit kdykoliv!

Příklad
Pokud z = 3 + i tak \bar{z} = 3 - i. 
z + \bar{z} = 3+i +3 - i = 6 = 2 \cdot3
Opravdu jsme dostali tvar 2a.
Zasekli jste se? Řešení je zde
17 / 20

Sečti komplexní číslo z a k němu číslo komplexně sdružené pokud: z = 3 + i