Učivo
Matematika

Komplexní čísla: základní počty 1

Víme, že komplexní číslo zapisujeme v algebraickém tvaru a+bi a označujeme ho z.
K číslu z=a+bi existuje číslo komplexně sdružené, které má tvar a-bi a označujeme ho jako "z s pruhem" : \bar{z}.
Příklad:
Urči k číslu -6+7i číslo komplexně sdružené:
Řešení: víme, že číslo komplexně sdružené má tvar a-bi, a číslo -6+7i je ve tvaru a+bi. Pokud hned nevidíme, že odpověď je -6-7i, můžeme si to rozebrat ještě podrobněji: a = -6, b = 7. A pokud dosadíme do a-bi, tak vznikne: -6-7i

Zasekli jste se? Řešení je zde
6 / 20

K číslu a+bi je číslo komplexně sdružené: